Din Nedir? İnsan Hayatına Zararları Nelerdir?

Din, toplumların afyonudur. Onların sorgulama yeteneklerini köreltir, yüzeysel yaşayan cahil insanlar yaratır. Gerçekten dinin emirlerini harfiyen yerine getiren biri, doğaya aykırı ve ayak uyduramamış, kendi ayaklarının üzerinde duramayan ve daima inandığı ilahi güce sığınan, doğada daima kaybetmeye mahkum, özgürlüğü her yönden kısıtlanmış insandır.Din, insanın bilimsel olarak cevaplayamadığı sorulara cevap verdiği zamanlarda, insanlık tarihinin başlarında ortaya çıkmıştır. Din, insanlığın geçmişte cevabını bulamadığı sorulara cevap veren, insana dünyada kendini kollayan ve ölünce de eğer kendine inanırsa cennete göndereceğini, ölünce yok olmayacağını söyleyen ilahi bir güç vaadeden, insanın özel ve üstün olduğunu ve evrenin onun için yaratıldığını iddia eden, insan egosuna ve bilgisizliğine hitap eden, gerçeği bilmek istemeyenlerin inandığı bir inançtır.Din korkuyla beslenir, insanı itaatkar bir koyun yapar. Cehennem korkusu, cin ve şeytan korkusu, çarpılma korkusu, cezalandırılma korkusu ve daha niceleri dinler yoluyla insanlara empoze edilen, insan hayatını korkularla ve emirlerle kısıtlayan, özgürlüğünü elinden alan, onu sorgulamaktan aciz yapan, yeryüzündeki efendilere ve gökteki tanrıya itaatkar yapan şeylerdir.Dinin kaderciliği de onu itaatkar, doğaya aykırı ve yenilgiyi kabullenmiş bir insan yapar.Dua etmek de insana yalancı huzur sağlayan, onun kendi ayakları üzerinde durmasını engelleyen umut kaynağıdır. Gerçek şudur ki, dualar boşadır, duaların sağladığı umut ancak işkenceyi uzatır. Eğer insan bir şeyi istiyorsa, bunu ancak ve ancak kendisi başarabilir.Din, üst sınıfların kullandığı bir araçtır. Dinin sağladığı korku, isyan etmeme, kadercilik ve şükür mantığı hakim sınıfın ve onun devletinin hakimiyetinin devamını sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. Halbuki onların çizdiği kader, tanrının çizdiği kader değildir.Din insanların haklarını aramalarını engeller. Eğer zor bir durum varsa ve insanın hakkını savunması için dinin yasakladığı şeyleri yapması gerekiyorsa, dine göre yapılması gereken ahirete bırakmadır. Çoğu insan da haklarını savunmak yerine ahirete bırakmayı tercih eder. Bunun da itaatkar bir koyundan farkı yoktur.Dinin batıl inançları, insan hayatını ve sağlığını tehlikeye atmaktadır. Örneğin bir şizofreni hastası, hastalığının cinlere bağlanması sebebiyle bir doktora değil para avcısı bir hocaya götürülür.Din, para avcılarının da ustalıkla kullandığı bir araçtır. Üfürükçüler, tıp bilgisi olmadan insanlara teşhis koyan hocalar ve daha nicelerinin geçim kaynağı dindir.Din, şizofrenik bir yaşam demektir. Dine inananlar kendini daima gözleyen bir tanrıya, iki omuzunda melekler olduğuna, aklını çelmeye çalışan bir şeytanın sürekli kendilerini takip ettiklerine, etrafında, küllerin yanında, tuvalette, ıssız yerlerde, ateşin yanında cinlerin olduğuna inanırlar. Ayrıca din kaygı bozukluğu yaşayan örneğin bir OKB hastası için de baş belasıdır. Dinden çıkma ve günahkar olma takıntısı, 3 sayısına duyulan takıntı, abdestinin kaçtığı takıntısı, eğer dua okumazsa veya çok saçma bir işi yapmazsa başına bir iş geleceğine inanma takıntısı ve daha niceleri din tarafından OKB hastasına yerleşen takıntılardır. OKB'li birinin, dinden arınması onun hastalığını çok büyük oranda azaltır.Ve tüm bu şeytan, cin, melek, tanrı, vahiy inancı ispatlanamamış ve ispatlanması da pek mümkün görünmeyen şeylerdir.Her din tanrıyı kendi tekeline alır, tanrı o dine inanmayanları cehenneme yollayacaktır ve onların düşmanıdır. Dinler de bu yüzden birbiriyle savaş halindedirler. Her din hoşgörü söylemlerinde bulunsa da aslında birbirlerine düşmandır. Bugüne kadar dini savaşlar yüzünden milyonlarca insan ölmüştür.Din insanların yüzeysel, cahil, gerçeklerden bihaber, itaatkar, şizofrenik, başka dine düşman, daima yenilmeye mahkum, bilime ve doğaya aykırı, sorgulayamayan bir insan olmasının nedenidir.Tanrı olsun veya olmasın evrim bir gerçektir. Şu da bir gerçektir ki, bir ilk sebep olsun veya olmasın dinler insanlar tarafından yazılmıştır.Din hakkında sözler;"Din sıradan insanlar için gerçek, aydınlar için yalan, iktidarlar içinse kullanışlıdır." Seneca"Din, sıradan insanları pasif ve sessiz tutmak için bulunmaz bir kaynaktır." Napoleon Bonaparte"Benim inanmadığım bir dine inananları kafir saymanın rahatlığı beni de kendi dinimi sorgulamaya götürdü." Mark Twain"İncilin etkisi okuyan kişinin cahilliği ile doğru orantılıdır." Robert G. Ingersoll"Din alışkanlığı düşünmekten kaçmanın kolay yoludur." Peter Ustinov"Bedenden bağımsız bir ruh fikri anlamsız ve boştur." Albert Einstein"Herşeye gücü yeten Tanrı'nın neden Şeytan'ı yaratmasına ve daha sonra da onunla mücadele edilmesine gerek var ki? Bana göre dinler çelişkilerle dolu ve benim mantığıma aykırı." Gene Roddenberry"Kanıt gösterilmeden yapılmış bir iddiayı çürütmek için kanıta ihtiyaç yoktur." Christopher Hitchens"Din ve mantık kadar birbiriyle çelişen başka iki şey yoktur." Voltaire"Din benim saygı duyduğum herşeye esastan akrşı çıkıyor - cesaret, açık görüşlülük, dürüstlük, adalet, ve hepsinden fazla, gerçeklere olan bağlılığım." H.L. Mencken"Bilinmeyen bir şeyi, bilinenlerle açıklamak mantıksal yordamdır. Bilinen bir şeyi, bilinmeyenlerle açıklamak ise teolojik tuhaflıktır." David Brooks"Öbür dünyalarla uğraşmak aramızdaki kötülükleri düzeltmez, bu dünyaya odaklanmak bize yardımcı olabilir."

Walt WhitmanMurat UZ